EEN GEDEELTE UIT DE BRIEF MIJ TOEGEZONDEN DOOR NTB.